Aktiviteter

De planlagte aktiviteter vil fokusere på et praktisk casestudie om den alsidige brug af flere enheder, en analyse af tilgængelige freeware-værktøjer til multimedier og interaktivitet, deres anvendelighed og mulige brug til planlægning og udvikling af uddannelsesindhold (herunder udvikling af eksempler/pilotapplikationer). Desuden vil der blive foretaget en analyse af mulige læringsplatforme – som beskrevet ovenfor – og en analyse af mulige læringsplatforme. Endelig vil resultaterne blive sammenfattet i en “gennemførelsesvejledning”. Der er særlig fokus på udvikling af metoder, der bedst støtter ældre.

Multiple Devices

Image: Multiple Devices (Laptop, Tablet)

Flere enheder er elektroniske slutenheder til behandling og visning af data, information og multimedieindhold. I øjeblikket kan vi skelne mellem flere typer enheder, hvoraf de fleste er bærbare i dag. Der er tale om stationære pc’er, bærbare computere, konvertible computere, Chromebooks, tablets og smartphones. Udfordringen består i at levere multimedie- og interaktivt uddannelsesindhold på en alsidig måde, så det kan ses på alle ovennævnte enheder på samme måde (dette er et uudforsket problem og en innovation).
Undersøgelsen om “Multiple Devices” kan downloades som en PDF-fil.

Det andet punkt, der analyseres i projektet, er værktøjer til at skabe multimedie- og interaktivt indhold. Efter en forskningsfase og en udveksling af erfaringer mellem partnerne delte partnerne deres resultater og praktiserede deres nyerhvervede viden og færdigheder i en lærings-, uddannelses- og undervisningsaktivitet. Fokus på denne uddannelse var på alle deltagernes praktiske erfaringer med at bruge værktøjerne. Desuden udviklede deltagerne færdigheder til at bruge værktøjerne og træffe beslutninger om gennemførelsen.
Du kan finde resultater fra forskning og praksis her.

Den tredje aktivitet fokuserede på at identificere enkle læringsplatforme, der kunne bruges i voksenundervisningen. Der findes naturligvis veludstyrede og frit tilgængelige læringsplatforme som f.eks. MOODLE. Desværre er disse platforme komplekse og kræver store digitale færdigheder af både undervisere og elever. Dette problem var udgangspunktet for at lede efter enkle og frit tilgængelige alternativer. Projektgruppen fokuserer på WordPress og overvejer også eXe-Learning.
En evaluering af platformene og en anbefaling af deres anvendelse er sammenfattet i en håndbog.

EPALE

EPALE – die Plattform für Erwachsenenbildung in der EU.

Alt dette indhold præsenteres i en EPALE-gruppe. Som voksenuddannelsesplatform giver EPALE ikke kun mulighed for at offentliggøre bidrag og artikler, men også mulighed for at diskutere med interesserede interessenter.
Projektgruppen har oprettet en særlig interessegruppe “InterMedia – Implementering af interaktivt og multimedieindhold med flere enheder”. Som registreret medlem af EPALE-platformen kan du deltage i gruppen og bidrage til gruppen og dens indhold.

Hits: 468