InterMedia Project

Implementation of Interactivity and Multimedia-Based Content using Multiple Devices in Adult Education

Verden er i dag digital. I træning anvendes forskellige typer af digitale enheder. Dette inkluderer stationære computere, bærbare computere, notebooks, Chromebooks, tablets, convertible-enheder og smartphones. Vi kalder dem “Flere Enheder”. De muliggør brugen af teknologiforbedret træning med implementering af multimediabaserede og interaktive (M&I) træningsmaterialer. Dette lyder simpelt – problemet er levering af indhold, så det vises (og kan bruges af deltagerne) på alle typer af enheder. Et andet problem (i denne sammenhæng) er skabelsen af høj kvalitet multimediabaseret og interaktivt (M&I) indhold – især i mindre organisationer inden for voksenundervisning.
Projektet sigter mod at udveksle erfaringer og udvikle digitale færdigheder, især inden for multimedieområdet, blandt medarbejderne i de deltagende organisationer. Derudover skal udviklingen og brugen af M&I-læringsmaterialer arbejdes ud i fællesskab, bringes i sammenhæng med flere enheder og dokumenteres omfattende. Der lægges særlig vægt på metode og tilgange til at støtte ældre i denne digitale orienterede læring og træning. Desuden vil organisationerne bruge den opnåede erfaring og viden til at fremme Erasmus+ programmer – og i denne forstand især kurser – til alle generationer i deres hjemlande.

Projektet er finansieret af Erasmus+-programmet (projektnummer 2020-1-AT01-KA204-078005) og har til formål at øge viden og færdigheder i de deltagende organisationer med henblik på at skabe og bruge M&I-indhold, med særlig fokus på flere enheder og et særligt fokus på seniorer.

Projektinformation

 

 

Hits: 11092